Fastighetsskötsel, ny, om & tillbyggnad, renovering, montering, installationer,

drift & underhåll

Industri  Lantbruk Bostad
         
Behörig Elektriker, har även genomgått utbildning för elinstallationer i lantbruk.
     
El-jour, Ring: 070-664 50 10 dygnet runt, 7 dar i veckan, hela året.