Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att djurskyddslagstiftningen bör kompletteras med krav på brandlarm och sprinklersystem i ladugårdar och stallar.