På den här sidan finner Du viktig information om el. Några av de allra viktigaste
kom-ihåg-punkterna är:
 

 • Utför inga egna installationer
   

 • Anlita certifierade elektriker
   

 • För er säkerhet, installera jordfelsbrytare


  För att få arbeta med starkström skall man vara behörig elektriker. En behörig elektriker har genomgått en omfattande utbildning och utfört godkända prov i enlighet med Elsäkerhetsverkets regler.

  Säkerhet skall alltid komma i första hand vid arbete med el, det gäller såväl själva arbetet som den färdiga installationen. Felaktiga el- installationer kan leda till svåra olyckor, dödsfall eller bränder.

  Utför man själv starkströmsarbete utan att vara behörig och en olycka inträffar kan man bli åtalad för vårdslöshet, vållande av kroppsskada, vållande till annans död
  eller liknande. Försäkringsbolagen kan också vägra betala ut eller avsevärt minska ersättningsbeloppen vid t.ex. brand.

  I Sverige regleras lagstiftning, regelverk och hantering som avser elinstallationer av Elsäkerhetsverket. Hos elsäkerhetsverket finns information för både elektriker och konsumenter.