Hur tar jag bort skiljedioden från min generator?

Den frågan får vi på Skyllermarks ofta, därför kommer vi här med en liten guide hur det går till, i exemplet har vi använt en Valeo generator med en Paris-Rhone skiljediod. Din generator kan se annorlunda ut men principen är densamma.

Här ser vi vår generator med skiljediod och originalkablage.
Den översta röda sladden sitter på D+ anslutningen och går till tändningslåset.
Den nedre vänstra röda sladden går till startbatteriet och den högra går till förbrukarbatteriet.
Sist men inte minst har vi den svarta jordkabeln, det är inte säkert att din generator har någon separat jordanslutning, då jordas den istället i motorblocket via generatorns hölje.

I det första steget tar du bort de fem inringade muttrarna.

När de fem muttrarna är borta kan du ta loss kablarna så ser generatorn ut som på bilden till höger.

När kablar och muttrar är bortplockade kan du ta loss skiljedioden, det är bara att dra rakt ut.

När skiljedioden är bortplockad ser vår
generator ut så här.

Kvar har du totalt fyra anslutningar, tre är av vikt för laddningen, den fjärde, (W) är till för varvräknaren, den används i de flesta fall inte alls.
De anslutningar som ska användas är: B+, B- samt D+.

 

Här har vi nu anslutit de nya grova kablarna, den övre röda går fortfarande till tändningslåset, den nedre röda direkt till startbatteriets pluspol och den svarta till startbatteriets minuspol.

Med hjälp av den här enkla operationen har vi förbättrat laddningen med ca 100%! Om originalkablarna var dåliga kan man få en ännu större förbättring, i vår egna demoutrustning har vi med den generatorn vi använde för den här guiden fått ut 110% av märkströmen, 55A istället för 50A