Elinstallationer:
  Vi utför kvalitetssäkrade ny- eller tilläggsinstallationer av el-miljöer vilket
  omfattar såväl en- och trefassystem. Alla installationer dokumenteras och
  kontrolleras för att Du skall erhålla högsta möjliga kvalitet och säkerhet.
  Vi utför Elinstallationer & Service för Intelligenta hus, Brand, Inbrottslarm,
  Passer & övervakningssystem för Villa, Företag, Industri, Jordbruk,
  Fritidshus, Marin El, m.m.


Vi är återförsäljare för SOLAR, ElektroScandia m. fl.

 

El-jour: 070-664 50 10 dygnet runt, 7 dar i veckan, hela året.

 

 

Viktig information om El-installationer